Guides

Her finder du guides, du som forældre kan bruge, når du støtter og deltager i dit barns liv i dagtilbud. Guidesne bygger på viden fra forskning og erfaringer fra forældre.

Hvorfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, om dit barn skal starte i skole eller udskyde?

Hvad skal du se efter, når du skal vurderer dit barns skoleparathed?

SFO-start

Hvordan får dit barn en tryg start i SFO'en? Og hvad med tidlig opstart i foråret?

Skolestart

Hvordan får din barn den bedst overgang fra dagtilbud til skole  - og en god start i 0. klase?

Aflevere

Hvordan er den bedste måde at sige godmorgen for dit barn, dig og pædagogen?

Hente

Hvad vil du gerne vide, når du henter dit barn. Og hvordan får du bedste den viden?

Forældresamtale

Hvad skal du forberede? Og hvad skal du spørger om? Hvilke aftaler er gode? 

Frivilligt arbejde

Hvordan kan du give en hånd i dit dagtilbud, så det styrker kvaliteten for dit barn?

Opstart

Hvordan bliver dit barn tryg i relationen til de nye voksne? Og hvordan bliver du tryg?

Skiftetøj

Hvor meget og hvor lidt af hvert? Og hvorfor er det forskelligt fra barn til barn?

Afsked

Hvad er vigtigt for dit barn, når I sige farvel? Og skal I besøge børnehaven efter det er stoppet?

Forældremøder

Hvad kan du forvente at mødet, og hvordan kan du være med til at gøre det godt?

AULA

Hvordan kommunikerer og samarbejder forældre og personale bedst digitalt? 

Sammenkomster

Hvordan styrker socialt samvær til sommerfesten fællesskabet for børn i dagtilbud?

Legeaftaler

Hvordan kan jeg bruge legeaftaler til at støtte op om mit barns trivsel i dagtilbuddet?

Tværsamarbejde

Hvordan kan pædagogen skabe sammenhæng mellem forskellige fagligheder?